அபுதாபியில் உள்ள பெரிய கடற்கரைகளை ஆராய்ந்து ஒரு சரியான கடற்கரை தப்பிக்க

அபுதாபியில் உள்ள கடற்கரைகள்

அபுதாபியில் பல்வேறு கடற்கரைகள் உள்ளன. தெளிவான நீர் மற்றும் சுத்தமான கடற்கரைகளை அனுபவிக்கவும். பல கடற்கரைகள் ஹோட்டல்களுக்கு சொந்தமானது, ஆனால் கடற்கரையில் ஒரு அற்புதமான நாளை அனுபவிக்க முடியும்.